Polityka Prywatności

 1. Administrator prowadzi stronę internetową.
 2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. prowadzenia konta użytkownika w serwisie;
  2. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z użytkownikiem,
  3. przekazywania użytkownikowi przez administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 6. Dane użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest użytkownik, oraz gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w szczególności do celów:
  1. dokonywania rozliczeń podatkowych
  2. prowadzenia księgowości
 7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. adres dostawy
 8. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:
  1. Sprzedający – Producent
  2. Biuro rachunkowe współpracujące z administratorem;
  3. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  4. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
  5. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń.
 10. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  1. okres prowadzenia konta użytkownika w serwisie;
  2. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z użytkownikiem;
  3. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  4. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 11. Użytkownik ma prawo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 12. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta na stronie internetowej.

Pliki Cookies

 1. Strona KoszulkiPilkarskie.com używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, kodu, które są wysyłane do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem. Niektóre cookies są czasem zapisywane na danym urządzeniu. Istnieją różne rodzaje plików cookies. Pliki cookies zostały podzielone na następujące kategorie: niezbędne pliki cookies, funkcjonalne, analityczne. Niezbędne pliki cookies służą do zapewnienia stabilności funkcjonowania strony (mierzą ruch, zabezpieczając przed jej przeciążeniem). Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują wybrane preferencje prywatności, wypełniane formularze, ustawienia strony internetowej. Analityczne pliki cookies wykorzystywane są jedynie po akceptacji. Pomagają ulepszać i mierzyć wydajność strony poprzez zbieranie i raportowanie informacji.
 3. Podczas wizyty na stronie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wykorzystuje on pliki cookies.